Status over verdens øyehelse og målene til Vision 2020

Det finnes 7,17 milliarder i verden, og 285 millioner av dem er synshemmede. 80 % av tilfellene kunne enkelt vært unngått.

7 millioner mennesker i verden blir blinde i år; de fleste av dem pga. sykdommer som lett kan forebygges.

Det er kvinner og eldre som lider mest av synshemminger. Over 65 % av synshemmede er over 50 år, og 2/3 er kvinner.

Over 90 % av verdens befolkning som lider av dårlig syn eller blindhet lever i u-land. Afrika er det kontinentet som har flest synshemmede personer i verden.

Grå stær

Grå stær og ukorrigerte brytningsfeil er de to viktigste årsakene til synshemminger i verden.

Grå stær er den viktigste årsaken til blindhet i utviklingsland. I høyinntektsland er det aldersrelatert maculadegenerasjon.

I USA og Storbritannia lider kun 5 % av mennesker med synsproblemer av grå stær – sammenlignet med sjokkerende 65 % i Afrika.

Befolkningen i land i den tredje verden lider av synsproblemer som følge av mangel på øyeleger og mangel på infrastruktur som hindrer folk eller leger å komme til hverandre.

En operasjon mot grå stær tar rundt ti minutter og koster ca. 300 kr., men grå stær er likevel skyld i 49 % av verdens blindhet pga. mangel på optisk bistand og dårlig infrastruktur.

18 % av alle synshemmede i verden lider av ukorrigert brytningsfeil, som resulterer i “tåket” syn.

18 % (WHO anslår tallet til å være 37 millioner mennesker) av alle synshemmede lider av sykdommen onchocerciasis som også kalles for elveblindhet eller Robles syndrom. Det er en sykdom som skyldes en rundorm, som legger egg i mennesker og dyr og kan bo i kroppen i opptil 14 år. Sykdommen spres som regel med mygg.

En bøtte med rent vann kan bidra til å forhindre trakom, en av de viktigste årsakene til blindhet i Afrika.

80 millioner mennesker i verden lider av Trakom, 99 % av dem lever i Afrika sør for Sahara. 180 millioner mennesker lever i områder der Trakom er svært utbredt.

Indeks for menneskelig utvikling (HDI – Human Development Index) klassifiserer sosioøkonomisk utvikling globalt. Indeksen er basert på forventet levealder, utdanning og bruttonasjonalprodukt. Høyinntektsland, som for eksempel USA, har en HDI på 0,937, mens Niger har en HDI på 0,304. Land som skårer lavt på HDI-indeksen har den høyeste konsentrasjonen av synshemmede innbyggere.

Vision 2020

Vision 2020 er et global initiativ, som ønsker å eliminere “unngåelig blindhet”. Det vil si folk som lider av sykdommer som kan føre til blindhet, men som kan behandles.

Vision 2020 er initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) samt et internasjonalt nettverk av frivillige organisasjoner og virksomheter.

Vision 2020 har som mål å kurere mennesker som lider av “unngåelig blindhet”. Det vil si folk som lider av sykdommer som kan føre til blindhet, men som kan behandles. Det er beregnet at det vil koste rundt 23,1 milliarder dollar å oppnå målet.

Vision 2020 arbeider for å eliminere årsakene til blindhet og forebygge prognosen som tilsier en fordobling av synshemminger i verden i år 2020.

For å oppnå de målene Vision 2020 har satt, kreves det en massiv investering i helsesektoren og en voksende arbeidsstyrke som kan henvise og behandle pasientene.

Bedre tilgang til øyeleger på verdensbasis er en absolutt nødvendighet. Det betyr at det må investeres kraftig i antall leger og øyeleger som kan behandle pasientene.

Det anslås at det kreves investeringer i øyehelse generelt i høyinntektsland på rundt 252 millioner dollar, mens det i land i den 3. verden kreves 56,6 milliarder dollar.

Øyeleger

Det er generelt mangel på øyeleger i hele verden. I Etiopia er det kun en øyelege per en million innbyggere. I Storbritannia er det knapt 52 øyeleger per en million innbyggere.

Overordnet sett kreves litt over 394,2 milliarder dollar for å kurere og forebygge unngåelig blindhet i verden, – det tilsvarer rundt regnet 2135 milliarder danske kroner