Fargeblindhet (Dyschromatopsia) forklart. Test deg selv her

Fargeblindhet (lat. Dyschromatopsia) er en arvelig sykdom som påvirker øynenes evne til å skille mellom spesifikke farger. Lidelsen er ikke ensbetydende med at du er blind, eller at du kun opplever verden i svart/hvitt, men medfører at du ikke kan se to eller flere farger når disse opptrer sammen.

Den vanligste formen for fargeblindhet er varianten hvor man er blind for rød-grønn, men det finnes også sjeldnere fargekombinasjoner som mennesker ikke kan se, for eksempel gul-blå. Aller sjeldnest og nesten aldri sett, er formen hvor man er fullstendig fargeblind.
Arvelig fargeblindhet er mer fremtredende hos menn enn kvinner. Amerikanske undersøkelser har vist at opptil 8 % av menn opplever fargeblindhet, blant kvinnene er andelen mindre enn 1 %.
Fargeblindhet kan også oppstå som følge av andre sykdommer, blant annet Parkinsons og grå stær, eller som en bivirkning av medisininntak. Det er eksempelvis et kjent faktum at visse typer epilepsimedisin kan resultere i fargeblindhet.

Typer av fargeblindhet

Som nevnt ovenfor er den vanligste formen for fargeblindhet rødgrønn fargeblindhet.
I følge Wikipedia finnes det følgende typer av fargeblindhet:

• Anormal trikomasi/trikomatopsi (kalles også fargesvakhet)
• Protanomali – Rødsvakhet (1 % av alle menn)
• Deuteranomali – Grønnsvakhet (5 % av alle menn)
• Dikromasi/dikromatopsi (fargeblindhet)
• Protanopi – Rødblindhet (1% av alle menn)
• Deuteranopi – Grønnblindhet (1% av alle menn)
• Tritanopi – Blåblindhet (forekommer uhyre sjelden)
• Akromatopsi – Fullstendig fargeblind (forekommer uhyre sjelden)

Eksempler på fargeblindhet

Nedenfor har vi samlet noen forskjellige eksempler på hvordan en fargeblind person ser Googles logo og Andy Warhols verdenskjente maleri av Marilyn Monroe. Eksemplene viser hvordan en person med normalt syn ser logoen og maleriet sammenlignet med en fargeblind person.

Fargeblindhet – Diagnostisering

Lidelsen diagnostiseres av øyelegen ved hjelp av en simpel visuell test som kalles Ishiharas fargetest. Denne består av 24 skiver/bilder som alle ”skjuler” et motiv eller tall. Under kan du se et par eksempler fra testen. Klikk på bildene for å åpne galleriet og se om du kan tyde dem alle sammen.

Fargeblindhet – Behandling

Bortsett fra operasjon for grå stær finnes det ingen kjent behandling for pasienter som lider av fargeblindhet. Til gjengjeld kan man lære seg mønstre slik at man får en bedre fornemmelse av farger, for eksempel ved trafikklys.